LOGIN

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
หมวดหมู่สินค้า
สาระน่ารู้
ผู้ชม
วันนี้ 57
เมื่อวาน 72
ทั้งหมด 252,926
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 62
เมื่อวาน 93
ทั้งหมด 395,570
วิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ

การเชิญตี่จู้เอี๊ยะ มีอยู่หลายกฏเกณฑ์และขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับการเชิญตี่จู้เอี๊ยะที่จะกล่าวในที่นี้ ได้รับการแนะนำจากผู้รู้หลายๆ ท่าน และหลายๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งได้ปรับประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยนี้ ซึ่งมีความเรียบง่ายและประหยัดขึ้น จึงอาจไม่ครบถ้วนตามที่ถ่ายทอดหรือรับทราบกันมาแต่โบราณ แต่ก็แฝงไว้ด้วยสาระสำคัญอันถูกต้องตามหลักการเชิญตี่จู้เอี๊ยะ

การจัดสถานที่วางตี่จู้เอี๊ยะ และเตรียมของไหว้ดังนี้

 • กระถางธูปซึ่งบรรจุด้วย เจ็งจี้ หรือของมงคล อย่าง )  
 • ผงขี้เถ้าจากเตาถ่าน  
 • เหรียญสิบ เหรียญ ควรหาเหรียญใหม่ๆ )วางในกระถางธูป หรือ ใต้กระถางธูปก็ได้  
 • กิมฮวยและอั่งติ้ว อย่างละ ใบ  
 • ธูป ดอก  
 • เทียนแดง ( ขาไม้ ) คู่  
 • แจกันดอกไม้ คู่พร้อมด้วยดอกไม้สด  
 • น้ำชา ถ้วย  
 • เหล้า ถ้วย  
 • ผลไม้ อย่าง  
 • ขนมฟู ( ฮวกก้วย ) ก้อน  
 • ขนมอั่งอี๋ ถ้วย  
 • ขนมจันอับ  
 • ข้าวสวย ถ้วย  
 • ซาแซ หรือโหงวแซ 

การจัดโต๊ะบูชาฟ้าดิน ( ที่ตี่แปะบ้อ ) ไว้หน้าบ้าน โดยหันไปทางทิศทางที่ดี หรือทิศที่โชคลาภมาเยือน ( องค์ไฉ่ซิ้ง ) ถ้าไม่ทราบก็ให้หันไปทางหน้าบ้านเพื่อมองเห็นท้องฟ้า สำหรับของที่เตรียมไหว้บูชาฟ้าดิน มีดังต่อไปนี้

 • กระถางธูปใส่ข้าวสารไว้ปักธูป ( ไม่ควรใช้ทราย )  
 • เทียนแดง ( ขาไม้ ) คู่  
 • ธูป ดอก 
 • แจกันดอกไม้ คู่พร้อมดอกไม้สด  
 • น้ำชา ถ้วย  
 • ผลไม้ อย่าง  
 • ขนมฟู อัน 
ผู้ทำพิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ คือเจ้าของบ้านหรือผู้อาวุโสของบ้าน หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของบ้านให้เป็นผู้ทำการแทน โดยกล่าวง่ายๆ ว่าข้าพเจ้าขอมอบให้ ..... เป็นผู้ทำการเชิญตี่จู้เอี๊ยะเพื่อมาสถิตย์อยู่ในบ้านนี้แทนข้าพเจ้า สำหรับผู้ทำการเชิญตี่จู้เอี๊ยะจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดและแต่งตัวเรียบร้อย

พิธีเชิญตี่จู้เอี๊ยะ ผู้อัญเชิญ จุดเทียนและธูป ห้าดอก แล้วคุกเข่าที่โต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดินหน้าบ้าน พร้อมกับกล่าวเปล่งเสียงออกมาว่


"วันนี้เป็นวันที่ ..... ( สากลหรือจีนก็ได้ ) ซึ่งเป็นวันมงคลของข้าพเจ้า ..... เป็นเจ้าของบ้าน หรือผู้อาวุโสของบ้าน หรือ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะ ( ถ้าเชิญให้เจ้าของบ้านก็ระบุชื่อเจ้าของบ้าน ) บ้านเลขที่ ..... ขออันเชิญองค์เทพยดาฟ้าดินมาเป็นสักขีและเป็นประธานในการทำพิธีตั้งตี่จู้เอี๊ยะในวันนี้ ขอให้องค์เทพยดาฟ้าดินช่วยนำองค์ตี่จู้เอี๊ยะที่ศักดิ์สิทธิ์และมีบารมีสูงส่ง เพื่อมาสถิตย์อยู่ ณ เคหสถานที่ได้ตระเตรียมไว้นี้ พื่อมาปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าของบ้านและสมาชิกทุกคนในบ้านให้ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พูนสุข มั่งคั่ง ร่ำรวย และโชคดีตลอดไป" เมื่อกล่าวจบ ก็ปักธูปทั้งห้าดอก ลงในกระถางธูปที่ตั้งโต๊ะแล้วคอยเวลาจนกระทั่งธูปหมดไป ประมาณครึ่งดอก ก็เข้ามาในบ้านเพื่อจุดเทียนแดงและธูปห้าดอกที่ตี่จู้เอี๊ยะ แล้วถือธูปเดินออกมาคุกเข่าต่อหน้าโต๊ะบูชาเทพยดาฟ้าดินหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่ง บอกกล่าวด้วยการเปล่งเสียงออกมาอีกครั้งว่า "บัดนี้ได้ถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้ว ขออันเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะเข้าสู่เคหะสถานที่ตระเตรียมไว้นี้ เพื่อปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนในบ้านให้มีความสุขตลอดไป ฯลฯ ....." และก็นำธุปทั้งห้าดอกนั้นมาปักที่กระถางธูปของตี่จู้เอี๊ยะ และแนะนำสมาชิกทุกคนในบ้านด้วยการบอกชื่อและนามสกุล อายุ อาชีพ ฯลฯ และขอเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะมารับเครื่องสักการะบูชาอันมีอะไรบ้างก็กล่าวของมาทุกอย่าง ลังการนั้นกลับออกมาคุกเข่า กราบขอบคุณเทพยดาฟ้าดินเป็นอันเสร็จพิธีเป็นผู้ทำการอัญเชิญองค์ตี่จู้เอี๊ยะเพื่อมาสถิตย์อยู่ในบ้านนนี้แทนข้าพเจ้า


วันที่ไหว้ตี่จู้เอี๊ยะ นอกจากการไหว้บูชาตี่จู้เอี๊ยะตามปกติ ซึ่งไหว้ทุกชิวอิก หรือ จับโหงว คือวันที่ และ วันที่ 15 ของทุกเดือนตามปฏิทินจีน ยังมีการไหว้ในวันที่ และ วันที่ 16 อีกด้วย เรียกว่า จ้อแง้ หรือ ไหว้แง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแง้แรก คือวันที่ เดือน 1 และ แง้สุดท้ายคือ วันที่ 16 เดือน 12 ของทุกปี จะมีการไหว้บูชาฉลองกันยิ่งใหญ่ พื่อเป็นการขอพรหรือเป็นการแก้บนตอบแทนพระคุณของตี่จู้เอี๊ยะ


การไหว้และของไหว้ตี่จู้เอี๊ยะ การไหว้ตี่จู้เอี๊ยะให้ไหว้ด้วยธูป 5 ดอก เทียน คู่ ดอกไม้ น้ำชา ถ้วย สำหรับความหมายที่ใช้ธูป ดอก คือ ธาตุทั้ง 5 ( ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ ) นอกจากนี้ก็อาจมีของบูชาที่มีความหมายเป็นมงคล เช่น ฟักเงินฟักทอง สัปปะรดเงิน สัปปะรดทอง ฯลฯ ในการบูชาตี่จู้เอี๊ยะของแต่ละบ้านอาจมีรายละเอียดต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่ ความนิยมและความเชื่อ ที่กระถางธูปนิยมมี "กิมฮวย" ประดับแต่ในกระถางธูป บางบ้านเป็นข้าวสาร บางบ้านใส่ "โหงวเจ๋งจี้" หรือเมล็ดทั้งห้าอันได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวเหนียวแดง เมล็ดถั่วเขียว เมล็ดถั่วแดง


ร้านพนัสศาลเจ้าที่จีน  

 371-373  ถ.ศรีกุญชร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทร.038-462527,087-611-6109,089-405-9969 Fax.038-462527
Email: eume.ka@hotmail.com

 
   โรงเรียนเสริมสวย   อบรมการตลาด   ยางชะลอความเร็ว   แพคเกจทัวร์เกาะช้าง   โซล่าเซลล์   
เว็บสำเร็จรูป
×